Buneolas ar Oiliúint Eolaíochta Ríomhaireachta

Foghlaim agus déan cleachtadh ar scileanna nua chun
daoine óga i do phobal a chumasú chun a bheith cruthaitheach le códúchán agus róbataic

Tá an ócáid oiliúna seo curtha ar fáil ag Kinia, ar speisialtóirí iad in Oiliúint Teicneolaíochta Cruthaithí do ghrúpaí óige agus do scoileanna.

Cruthaíonn muid deiseanna i dteannta a chéile do pháistí, do dhaoine óga agus dá bpobail

Níor Aimsíodh Aon Phostáil