Comhpháirtithe & Maoinitheoirí

Oibrímid le comhpháirtithe a bhfuil fís acu chun tuilleadh deiseanna a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga in Éirinn.

Tá saineolas ar leith againn san oideachas teicneolaíocht-bhunaithe, foirmeálta agus neamhfhoirmeálta a chruthaíonn ardán don chomhoibriú a ghineann smaointe nuálacha & réitigh le haghaidh fadhbanna aitheanta.

Tacaímid le raon eagraíochtaí poiblí agus príobháideacha, fondúireachtaí, cuideachtaí agus tionscnaimh freagracht shóisialta chorparáideach chun oiliúint ar bhonn náisiúnta, tacaíocht agus crua-earraí a chur ar fáil dóibh siúd is mó a dteastaíonn sé uathu.

Cuireann ár gcuid oibre le dul chun cinn Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4 na Náisiún Aontaithe chun 'oideachas cuimsitheach agus cothrom ar ardchaighdeán a chinntiú agus foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn do chách'.

"Táimid tiomanta don chéad ghlúin eile a spreagadh chun scileanna a fhorbairt i réimsí na heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na matamaitice (STEM) agus déanfaidh clár Kinia TechSpace é seo a chur i bhfeidhm" – Pat O' Doherty, Príomhfheidhmeannach ESB