Seachtain na Teicneolaíochta Cruthaithí

Ceiliúradh ar Theicneolaíocht Chruthaitheach atá aitheanta go náisiúnta is ea Seachtain na Teicneolaíochta Cruthaithí, tionscnamh a bhunaigh Kinia chun ceiliúradh a dhéanamh ar dhaoine óga ar fud na tíre, agus ar an méid atá bainte amach acu i dTeicneolaíocht Chruthaitheach. 

Le linn Sheachtain na Teicneolaíochta Cruthaithí, ón 15 – 22 Aibreán 2024, óstálfaidh muid ár dhá n-imeacht móra don ógra: Tech Féile ar an 19 Aibreán (ag ceiliúradh 6 bliana) agus Creative Tech Fest ar an 20 Aibreán (ag ceiliúradh 11 bliana).

Imeachtaí Óige Kinia:

Le linn Sheachtain na Teicneolaíochta Cruthaithí, óstálfaidh muid Creative Tech Fest agus Tech Féile, imeachtaí taispeántais náisiúnta bliantúla Kinia do dhaoine óga. Tá na himeachtaí dírithe ar mhúinteoirí, oibrithe óige, agus daoine óga idir 12 – 18 mbliana d'aois, atá mar chuid de Líonra Kinia . Níl an ócáid seo oscailte do bhunscoileanna. 

Dhún an clárú Dé hAoine an 19 Eanáir agus is é an 22 Márta an spriocdháta chun tionscadal a chur isteach. 

Cuir d’iarratas isteach anseo:

Tech Féile – 19 Aibreán

Tech Fest - 20 Aibreán 

D'Oideachasóirí:

Cuirfear oideachasóirí a chláraíonn d’imeacht le clár gníomhaíochtaí mealltacha ó mhí Mheán Fómhair 2023 go mí Aibreáin 2024.

Tá na gníomhaíochtaí deartha d'oideachasóirí ar mian leo eispéireas foghlama teicneolaíochta atá tarraingteach agus cruthaitheach a chur i bhfeidhm go héifeachtach, agus le bheith in ann iad a úsáid mar uirlis oideachasúil.

Do Dhaoine Óga:

Tugann ár n-imeachtaí óige deis do dhaoine óga a gcuid scileanna agus mianta a leathnú, agus aitheantas a thabhairt dá n-éachtaí.

Is féidir le bheith cruthaitheach digiteach cabhrú le príomhscileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt a chothaíonn deiseanna agus conairí foghlama, ionas gur féidir le gach duine óg a dtodhchaí féin a chruthú go muiníneach.

Catagóirí na nGradam:

Catagóir 1: Gradaim sa Chruthaitheacht Dhigiteach:

1A. Léiriú Físe – Físeán Soghluaiste, Físeán Ceoil, Clár Faisnéise, Ficsean (Cruthaigh do scéal físiúil féin)!

1B. Léiriú Fuaime – Podchraoladh, ceol, caint, clár faisnéise raidió. Bímis ag éisteacht!

1C. Grianghrafadóireacht/Dearadh – Photoshop, Canva, do cheamara teileafóin, DSLR – cuir tú féin in iúl!

Catagóir 2: Gradaim STEAM:

2A. STEAM - Leictreonaic, Re -Design a STEAM Kit Build, ceardaíocht rud éigin nua

2B. Ríomheolaíocht – micro:bit, Makey Makey, Scratch nó códú, cluichíocht ...

2C. Teicneolaíochtaí atá ag Teacht Chun Cinn- AR, VR, Priontáil 3D agus níos mó. Cibé rud eile atá ag teacht chun cinn!

Catagóir 3: Gradaim Dhaoine Kinia

3A. Eagraíocht na Bliana – Déanann an gradam speisialta seo ceiliúradh ar réimse na gcomhoibrithe cruthaitheacha i measc ár gClubanna agus ár nGrúpaí Deonacha. Tá a fhios agaibh cé sibh féin! Tá sé mar aidhm againn an eagraíocht is mó a raibh baint acu linn is mó, a chuaigh i ngleic lena n-oiliúint Kinia agus le Tech Féile/Tech Fest, agus a d’fhorbair gach rud lena gcuid foghlaimeoirí agus daltaí, a fhógairt agus a cheiliúradh!

3B. Oideachasóir na Bliana Kinia – I mbliana, táimid ag bronnadh oideachasóir amháin ar éirigh leo a scileanna gairmiúla a fhorbairt ar chúrsaí Kinia, bíodh siad san fhíorshaol nó ar an Acadamh! An tusa an t-oideachasóir sin?

3C. Kinia TechSpacer na Bliana - Beidh ár bhfoireann ag dianchuardach trí aighneachtaí agus dintiúir Tech Féile/Tech Fest do na daoine óga a rinne an chuid is mó agus i bhfad níos mó chun tionscadail den chaighdeán is airde a chur isteach, na daoine óga atá cruthaitheach, fiosrach, nuálach agus a léiríonn díograis i leith na foghlama, díreach cosúil le Kinia!

Gailearaí Tech Féile 2023

Gailearaí Creative Tech Fest 2023

Cur Chuige Kinia

Tá cur chuige Kinia bunaithe go láidir ar an tuairim gur féidir le foghlaim tarlú áit ar bith – i dtimpeallachtaí foghlama foirmiúla agus neamhfhoirmiúla. 

We have a national, bi-lingual (English and Irish) reach across Ireland and, with the support of our partners we have provided training, support and professional development to over 20,000 teachers and youth workers over the last three years. 

Tugann éiteas neamhbhrabúis Kinia tosaíocht d’oideachasóirí a oibríonn i scoileanna DEIS, sa Chlár Críochnaithe Scoile, i gceantair thuaithe agus Ghaeltachta, i TUSLA, agus i seirbhísí obair don ógra, chun tionchar a imirt ar dhaoine óga faoi mhíbhuntáiste agus imeallaithe.

“Is buaicphointe mo chuid oibre le bliain anuas a bheith páirteach i Kinia agus Creative TechFest.Thug Creative TechFest deis do na daoine óga spriocanna a shocrú dóibh féin, a bheith ag obair mar fhoireann, raon leathan scileanna nua a fhorbairt, agus smaointe a fhíorú. Ba bhealach iontach é an t-imeacht do na daoine óga chun aitheantas a fháil as a gcuid oibre crua, agus iad a spreagadh chun leanúint ar aghaidh ar a dturas STEAM.”

- Liam Devanney, Oibrí Tionscadail, Include Youth Services

Searmanas Bronnta Kinia

Is féidir leat do thionscadal teicneolaíochta cruthaitheach a fhorbairt agus a chur isteach i réimsí STEAM, na Meán Digiteach nó Ríomheolaíocht mar chuid d’imeachtaí na bliana seo. Ní hamháin go bhfoghlaimeoidh daoine óga faoin réimse ábhair ar bhealach spraíúil agus tarraingteach, ach forbróidh siad freisin scileanna agus inniúlachtaí mar: Comhoibriú, Fadhbréiteach, Smaointeoireacht Chriticiúil, Cruthaitheacht agus go leor eile. Aithníonn dintiúir Kinia forbairt ghairmiúil agus gníomhachtú scileanna, agus cuireann siad ar chumas Oideachasóirí suaitheantais digiteacha a bhronnadh ar dhaoine óga.

Spriocdháta chun tionscadal a chur isteach: 22 Márta 2024

Ár dTionchar

Is léiriú iad na figiúirí thíos ar ár rath náisiúnta:

Leanaí &

Daoine Óga

190,000

Oideachasóirí
Páirteach

16,170

Scoileanna & Ionad Óige faoi Thacaíocht

4,050

Oibrithe Deonacha
Traenáilte

6,000

Ár bPáirtnéirí & Maoinitheoirí