Scéalta Tionchair

Tá fianaise go bhfuil tionchar suntasach ag ár gcuid oibre ar rochtain ar scileanna digiteacha agus scileanna atá dírithe ar an saol amach romhainn. Léigh ár gcás-staidéir thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoi thionchar ár gcuid oibre.

Ag obair as lámha a chéile, cruthaímid deiseanna do leanaí, do dhaoine óga agus dá bpobail

Ár dTionchar

Is léiriú iad na figiúirí thíos ar ár rath náisiúnta:

Leanaí &

Daoine Óga

190,000

Oideachasóirí
Páirteach

16,170

Scoileanna & Ionad Óige faoi Thacaíocht

4,050

Oibrithe Deonacha
Traenáilte

6,000

Introducing MC Samra

Bhuaigh duine óg, 11 bhliain d'aois, ó Fhionnghlas, Co. Bhaile Átha Cliath an phríomhdhuais ag ESB Creative Tech Fest 2020 as an rap agus an físeán “Anxiety” a rinne sé. 

"Táim an-bhuíoch de m'oibrí óige, Mick, Ionad Óige Fhionnghlaise, agus TechSpace as gach rud atá déanta acu chun cabhrú liom anuraidh," a dúirt Shaun le RTÉ Entertainment.  

Tá baile Átha Cliathach 11 bliain d'aois tar éis gradam ESB TechSpacer na Bliana a bhaint amach as a scéal pearsanta a roinnt in amhrán agus i bhfíseán.

Fuair Shaun Samra – aka MC Samra – as Fionnghlas an gradam as a rian Anxiety ag ESB Creative Tech Fest 2020, a reáchtáladh go fíorúil mar gheall ar shrianta Covid-19.

Déanann an ócáid bhliantúil ceiliúradh ar nuálaíocht agus cruthaitheacht daoine óga ar fud na tíre a ghlacann páirt i gclár oideachais TechSpace.

Ár bPáirtnéirí & Maoinitheoirí