Clár Cairde Léitheoireachta

Kinia’s Reading Buddy Programme works across Ireland to support primary level students who are struggling with their reading.

Clár Cairde Léitheoireachta

 

Oibríonn Clár Cairde Léitheoireachta Kinia ar Líne ar fud na hÉireann chun tacú le daltaí bunscoile atá ag streachailt lena gcuid léitheoireachta.

Bíonn deacrachtaí tromchúiseacha ag páiste amháin as gach deichniúr i scoileanna na hÉireann leis an litearthacht. I roinnt scoileanna faoi mhíbhuntáiste, tá sé seo chomh hard le beagnach duine as gach triúr. Bíonn tionchar fadtéarmach aige seo ar shaol páistí.

Oibrímid le comhpháirtithe corparáideacha chun tacaíocht aghaidh ar aghaidh bunaithe ar oibrithe deonacha a sholáthar do leanaí idir 8-12 bliana d’aois:

Online

Ar ceamara, agus tá cóip den leabhar ag an leanbh agus an oibrí deonach araon

San fhíorshaol

Tugann oibrí deonach cuairt ar a Chara Léitheoireachta ar scoil

D'Oideachasóirí

 

If you are a primary school teacher/principal/or school management and are interested in running the Reading Buddy Programme, get in touch to discuss: running the programme in your school, the resources and set up needed, the timelines for the programme and any other questions or issues you have.

Fad an Chláir

8 seachtaine

Time Commitment
2x 30 minute
sessions per week

School staff and Volunteer training
45-60 mins

Déantar Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar gach oibrí deonach

D'Oibrithe Deonacha

 

We work with a number of corporate partners across Ireland. It’s a great way to get staff involved in a worthwhile programme, support young students, and spend 60 minutes a week on something different and enjoyable.
Get in touch to discuss: running the Reading programme in your company, the resources and set up needed, the application process, training and Garda Vetting, the timelines for the programme and any other questions or issues you have.

“It was great to see his confidence build from the first session where he was so much quieter and even speaking to me was nervous, to our last couple of sessions where he was so confident and like it is nice to see that when you give someone a bit of time and encouragement their confidence does build.”

Seisiúin Cairde Léitheoireachta

Is spás iad na seisiúin 30 nóiméad inar féidir leis an dalta léamh os ard dá Chara Léitheoireachta, a chuidíonn leo le focail nó abairtí deacra, agus a spreagann agus a mholann siad as an léitheoireacht.

Pléann siad cad atá ag tarlú sa leabhar, na codanna den leabhar is fearr leis an dalta, agus cad a cheapann siad a tharlóidh ina dhiaidh sin.

Cabhraíonn sé seo go léir le caidreamh dearfach a chothú, agus forbraíonn sé scileanna tuisceana an dalta agus méadaíonn sé an mhuinín atá acu as a gcumas féin.

“Bhí sé cosúil leis an gcaoi ar chuidigh m’athair liom scéal a léamh san oíche, agus mar sin a bhí sé. Bhí sé cosúil le duine a bheith ag léamh in aice leat san fhíorshaol”

Do Dhaoine Óga

Is féidir le bheith cruthaitheach digiteach cabhrú le príomhscileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt a chothaíonn deiseanna agus conairí foghlama, ionas gur féidir le gach duine óg a dtodhchaí féin a chruthú go muiníneach.

Scaoil le scileanna riachtanacha atá dírithe ar an todhchaí:

Ár dTionchar

Is léiriú iad na figiúirí thíos ar ár rath náisiúnta:

Leanaí &

Daoine Óga

190,000

Oideachasóirí
Páirteach

16,170

Scoileanna & Ionad Óige faoi Thacaíocht

4,050

Oibrithe Deonacha
Traenáilte

6,000

Ár bPáirtnéirí & Maoinitheoirí