Ár gCuid Oibre

Tugann Kinia gach duine a chreideann i gcumhacht na foghlama le chéile. Teastaíonn uainn go gcruthóidh gach duine óg a dtodhchaí go muiníneach.

Is eagraíocht forbartha acmhainní muid. Cuireann muid acmhainní ar fáil do thimpeallachtaí foghlama leis an trealamh digiteach, leis an bhforbairt ghairmiúil agus leis na hidirghabhálacha a theastaíonn uathu chun an t-eispéireas foghlama is fearr agus is féidir a chruthú.

Cuirimid ár gcláir ar fad ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge. 

Teastaíonn uainn cumhacht daoine óga cruthaitheacha, acmhainneacha a scaoileadh atá spreagtha agus a n-éireoidh go maith leo, ach deis a bheith acu. Déanaimid forbairt ar chláir agus méadaímid do thimpeallacht foghlama ar bith. 

Kinia Le Chéile

Oibríonn muid i gcomhpháirtíocht chun spás oideachais cuimsitheach, éagsúil agus inbhuanaithe a chur ar fáil.

Comhpháirtithe Reachtúla
Comhpháirtithe Corparáideacha & Tionscail
Eagraíochtaí Óige & Oideachais

Kinia Cruthaigh

Timpeallachtaí foghlama cruthaitheacha a thógáil trí éisteacht, straitéisí a fhorbairt agus tacaíocht a thabhairt do phleananna gníomhaíochta.

Straitéis Dhigiteach
Ardáin Oideachais Dhigiteach
Anailís ar Riachtanais agus Tuarascálacha
Taighde

Comhphobal Kinia

Ag teacht aníos le réitigh le chéile agus ag cur deiseanna foghlama proifisiúnta ar fáil.  Talann a aithint, agus éachtaí a cheiliúradh. 

Líonra Kinia
Grúpaí Sainchomhairleoirí Cruthaitheacha Óige
Grúpaí Comhairleacha Oideachasóirí
Imeachtaí
Oibrithe Deonacha

Deiseanna Kinia

Cruthaitheacht leis an teicneolaíocht a chumhachtú d'fhonn scileanna, suimeanna agus deiseanna a leathnú do dhaoine óga. An trealamh atá de dhíth a chur ar fáil chun foghlaim thionscadalbhunaithe tarraingteach agus inbhuanaithe a chinntiú
Traenáil
Forbairt Ghairmiúil
Tacaíocht Scileanna Spriocdhírithe
Trealamh

Tuilleadh eolais

Scoil agus Seirbhís óige

Obair Dheonach

Comhpháirtíochtaí

Is Féidir Braith Orainn

Bíonn aiseolas iontach ónár gcláir oiliúna i gcónaí le meán 8.5/10

Tá Meas Orainn

Oibrímid le comhpháirtithe reachtúla agus corparáideacha chun ár gcuid spriocanna a bhaint amach

Is Speisialtóirí Muid

Tá réimse taithí ag ár bhfoireann sa seomra ranga, in ionaid óige, sa taighde agus sa teicneolaíocht

Ár bPáirtnéirí & Maoinitheoirí