Rialachais

Tá sé ríthábhachtach do Kinia an caighdeán is airde i dtaobh rialachais agus tuairisciú a bhaint amach. Táimid ag obair faoi láthair i dtreo chomhlíonadh Chód Rialachais d'Eagraíochtaí Pobail, Deonacha agus Carthanachta.

Léigh faoinár bpolasaithe tábhachtacha;

Ráiteas um Chumhdach Leanaí
Polasaí um Chosaint Leanaí
Ráiteas Príobháideachais

 

Oifig Chláraithe:

Aonad 3 Ionad Fiontraíochta Guinness
Baile Átha Cliath 8

Uimhir Chuideachta: 577094
Uimhir Charthanais Chláraithe: 20102418
Uimhir CHY: 21543