Nuacht 21/6/24 : Ag ceiliúradh seoladh Léigh Liom & fógra faoi mhaoiniú

   

Lá speisialta atá ann inniu, agus muid ar bís le comhpháirtíocht maoinithe ar feadh trí bliana eile a fhógairt idir An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus Kinia, agus seoladh Léigh Liom a cheiliúradh. Tionscnamh nua ar líne é Léigh Liom a thugann tacaíocht léitheoireachta do pháistí i nGaelscoileanna atá ag streachailt lena litearthacht sa Ghaeilge ó chainteoirí dúchais Gaeilge atá líofa. Táimid an-bhuíoch as an tacaíocht ó An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus táimid ag tnúth leis an gcéad chéim eile dár gcomhpháirtíocht.

Léigh an phreaseisiúint iomlán anseo

 

 

News 21/6/24: Celebrating the launch of Léigh Liom & Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media funding announcement

Today is a special day as we are delighted to announce a further three year funding partnership between the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and Kinia, and celebrate the launch of Léigh Liom. Léigh Liom is a new online initiative that connects children in Gaeilscoileanna who are struggling with their Irish literacy with reading support from fluent and native Irish speakers. We are very grateful for the support of the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media and excited for the next phase of our partnership.

A special thank you to Gaelscoil na Mí for hosting us today.

Read the full press release here