Careers

See below for opportunities to make a positive and transformational impact on communities across Ireland.

Join our committed, creative and (boundless) energetic team!

Measurement & Evaluation Officer - Part Time

browser icon

The M&E officer will be responsible for designing and implementing Kinia impact data activities and will be responsible for the collection and analysis of a range of data streams.

 

Comhordaitheoir Traenála

browser icon

Táimid ag fás agus ag lorg ball díograiseach le bheith inár bhfoireann agus le bheith ag obair le hoideachasóirí chun a gcleachtas a fhorbairt, ag baint úsáide as cur chuige teicneolaíochta agus cruthaitheach i leith forbairt scileanna Digiteacha agus STEM. Oibreoidh an ról seo i scoileanna agus san earnáil óige.

Comhordaitheoir Cnuasaigh Clár Techspace

Tá an ról Clár Oideachais TechSpace lonaithe i Mumhan le Kinia (www.kinia.ie). Faoi láthair tá folúntas ann do Chomhordaitheoir Cnuasaigh Clár TechSpace Páirtaimseartha. Is é an ról atá ann Comhordaitheoir Cnuasaigh Clár  TechSpace a fhorbairt agus tacú leis i Mumhan. Beidh deis ag an té a cheapfar a c(h)uid eolais ar an earnáil oideachais agus forbartha óige a fheabhsú, bualadh le daoine agus eagraíochtaí ar fud Líonra TechSpace agus taithí a fhorbairt i ndáil le deiseanna a chur chun cinn agus imeachtaí áitiúla a eagrú agus é nó í ag cur lena c(h)uid scileanna i réimse síorfháis na Meán
Digiteach, STEAM (Eolaíocht, teicneolaíocht, oideachas, na healaíona agus matamaitic) agus na hEolaíochta  Ríomhaireachta.

 

Our Partners & Funders