Buneolas ar STEAM 

Foghlaim agus déan cleachtadh ar scileanna nua chun daoine óga i do phobal a chumasú chun a bheith ina déantóirí teicneolaíochta cruthaitheacha.

Tá an ócáid oiliúna seo curtha ar fáil ag Kinia, ar speisialtóirí iad in Oiliúint Teicneolaíochta Cruthaithí do ghrúpaí óige agus do scoileanna.

Cruthaíonn muid deiseanna i dteannta a chéile do pháistí, do dhaoine óga agus dá bpobail

Níor Aimsíodh Aon Phostáil