Ríomheolaíocht | ar líne (17/07/2023 agus 20/07/2023)

Cláraigh dár mBuneolas ar Eolaíocht Ríomhaireachta

Léigh an t-eolas go léir go cúramach agus scrollaigh síos chun tús a chur leis an gclárú.

Déantar áisitheoireacht don oiliúint seo i bpearsain, san áit a luaitear don imeacht nó ar líne. Seolfaidh an teagascóir sonraí don ghlaoch ar líne nuair a bheidh na rannpháirtithe cláraithe.

Cuir isteach do chuid eolais go léir agus an áit oiliúna is fearr leat agus na dátaí thíos ach tic a chur sa ticbhosca cuí agus ansin cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’. Déanfaimid teagmháil leat chun d’áit a dhearbhú nuair a bheidh d’áirithint déanta.

€90 in aghaidh an rannpháirtí atá ar na hoiliúintí seo agus d’fhéadfadh fóirdheontas a bheith ar fáil do roinnt oideachasóirí. (Cuirfidh ár nOifigigh Oideachais an deis seo in iúl duit) Ní mór duit a bheith ar fáil do na seisiúin oiliúna chun leas a bhaint as an deis mhaoinithe seo. Má theipeann ort freastal ar na seisiúin go léir, ní bheidh tú i dteiseal an teastas a fháil, agus gearrfar táille na hoiliúna ort dá réir.

Ní cheadaítear do dhuine ach clárú do chúrsa oiliúna AMHÁIN in aghaidh an duine.

Séanadh

Ní mór do rannpháirtithe a bheith os cionn 18 mbliana d’aois tráth na hoiliúna.

Ach a gcláraíonn tú don oiliúint seo le Kinia, tá tú ag tabhairt le fios go bhfuil tú ar fáil chun freastal ar gach seisiún oiliúna riachtanach. Mura féidir leat freastal ar aon seisiún oiliúna dár chláraigh tú, ní mór duit fógra cealaithe a thabhairt do Kinia tráth nach lú ná 24 uair an chloig roimh dháta tosaithe na hoiliúna.

Tá trealamh oiliúna ag gabháil leis an oiliúint Kinia seo, a sheoltar chuig gach oideachasóir roimh dháta tosaithe na hoiliúna nó ar chríochnú na hoiliúna.
Má theipeann ort freastal ar sheisiún oiliúna gan fógra 24 uair an chloig ar a laghad a sholáthar do chomhordaitheoir chúrsa Kinia, beidh ort an trealamh oiliúna sin ina iomláine a thabhairt ar ais do Kinia, laistigh de 28 lá ó dháta tosaithe na hoiliúna.
Ní íocfaidh Kinia an costas a bhainfeadh le trealamh a chur ar ais ó oiliúint nár freastalaíodh uirthi.
Anuas air sin, má theipeann ort trealamh oiliúna a thabhairt ar ais ó oiliúint Kinia nár freastalaíodh uirthi laistigh de 28 lá ó dháta tosaithe na hoiliúna, seolfaidh Kinia sonrasc chugat chun costas an trealaimh nár cuireadh ar ais a aisíoc.
Tá téarmaí agus coinníollacha uile le fáil anseo.

Tags

Online
  • Date : 07-17-2023 - 07-20-2023
  • Time : 11:00 - 13:00 (Europe/Dublin)
  • Reg. Deadline : 07-16-2023 12:00 am

Registration Deadline Expired!!